Phone

+40 724 352 785

  • Astazi, 11.04.2014 a intrat in vigoare Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (ADS) publicata in Monitorul […]

  • Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat astăzi, 7 noiembrie 2013, în cauzele conexate C‑249/12 și C‑250/12 Corina Tulică Hrisi și Călin Ion Plavoșin, cauze referitoare la modalitatea de calcul a TVA la tranzacțiile imobiliare efectuate de persoanele fizice care ulterior au fost calificate ca persoane impozabile obligate la plata TVA, de către autoritățile […]

  • În ţara noastră studiile arată că sunt peste 800 de mii de femei care au recunoscut că au fost victimele violenţei în familie. Însă, cele mai multe nu au curajul să facă nimic, deoarece teama este prea mare şi nici nu sunt informate despre existenţa unor soluţii legale pentru protecţia lor. Astfel, sfatul nostru, dragi […]

  • Pentru înlăturarea oricăror dubii care s-ar putea desprinde din volumul de informaţii cu privire la mediere, mai jos regăsiţi informaţiile fundamentale pe care ar trebui să le cunoaşteţi cu privire la această procedură. Aşadar, medierea, ca şi modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, a fost şi este în continuare facultativă (şi cu siguranţă […]