Phone

+40 724 352 785

  • Pentru înlăturarea oricăror dubii care s-ar putea desprinde din volumul de informaţii cu privire la mediere, mai jos regăsiţi informaţiile fundamentale pe care ar trebui să le cunoaşteţi cu privire la această procedură. Aşadar, medierea, ca şi modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, a fost şi este în continuare facultativă (şi cu siguranţă […]