Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat astăzi, 7 noiembrie 2013, în cauzele conexate C‑249/12 și C‑250/12 Corina Tulică Hrisi și Călin Ion Plavoșin, cauze referitoare la modalitatea de calcul a TVA la tranzacțiile imobiliare efectuate de persoanele fizice care ulterior au fost calificate ca persoane impozabile obligate la plata TVA, de către autoritățile fiscale.

Curtea a la roulette jeux
dispus
:

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolele 73 și 78 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, atunci când prețul unui bun a fost stabilit de părți fără nicio mențiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operațiunea supusă taxei, prețul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administrația fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată.

Vom reveni in curand cu o analiza detaliata a impactului pe care il are aceasta decizie asupra solutiilor pronuntate deja de instantele romane, si evident a impactului pe care il are asupra proceselor in curs de derulare sau suspendate.

1 Comments

Leave a reply