Phone

+40 724 352 785

Cabinetul nostru de avocatură, situat în Timişoara, oferă servicii juridice complete pentru persoane fizice şi juridice, prin expertiza avocatului titular şi a colaboratorilor săi.

Consultanţă juridică pentru societăţi comerciale

 • Asistenta la infiintrarea societatii

  – activităţi de reprezentare în fata Oficiului Registrului Comertului;

  – înfiintări SA, SRL, PFA, II, IF;

  – redactare şi modificare acte constitutive ale societăţilor comerciale, darea de data certa pentru actele redactate ;

 • Cresterea afacerii dumneavoastra

  – crearea unui brand pentru afacerea dvs. (înregistrarea emblemei la Oficiul Registrului Comerţului, respectiv înregistrarea mărcii la O.S.I.M.)

  – prospectarea pieţei (pe o anumită ramură de activitate sau pe un anumit segment al pieţei – zone, concurenţi, taxe, nivelul chiriei pentru deschiderea unui punct de lucru etc.)

 • Asistenta privind derularea raporturilor comerciale

  – concepere/redactare și negocieri contracte, asistare si participare la negocierea si încheierea tranzactiilor comerciale;

  – asistenţă în pregatirea şi derularea adunărilor generale;

  – întocmirea unui plan de afaceri sau a unei documentaţii pentru solicitarea unui credit (de la o instituţie de credit);

  – prospectarea pieţei (pe o anumită ramură de activitate sau pe un anumit segment al pieţei – zone, concurenţi, taxe, nivelul chiriei pentru deschiderea unui punct de lucru etc.)

 • Litigii. Recuperari creante

  – reprezentarea societatii in fata instantelor de judecata si a oricaror organe jurisdictionale, (acţiuni decurgând din răspunderea contractuală sau delictuală; litigii de dreptul muncii; litigii de contencios-administrativ şi fiscal; litigii în materie contravenţională);

  – reprezentarea în faza executării silite (executarea hotărârilor judecătoreşti, a titlurilor europene, a contractelor care sunt titluri executorii, a biletelor la ordin, cecurilor, cambiilor etc;

  – asistenta si reprezentare in cadrul procedurilor de recuperare a creantelor (procedura somatiei de plata, somatia europeana de plata, actiuni in pretentii de drept comun etc.)

Asistenta si reprezentare a persoanelor fizice

 • Drept civil

  – Redactarea şi introducerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată;
  – Asistenţa şi reprezentare în litigii civile de orice natura (revendicari imobiliare, acţiuni în grăniţuire, uzucapiune, accesiune, ieşiri din indiviziune, divorțuri, succesiuni și partaje, rezoluțiuni și rezilieri contracte, etc.)
  – Consultanta juridica cu privire la aplicarea legii civile;
  – Redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile;
  – Asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită.
  – Asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase
  – Asistenta si reprezentare notariala (in fata notarului public)

 • Dreptul muncii. Concediere abuziva

  – participare la negocieri pentru incheierea/modificarea contractului individual de munca;
  – contestare abateri disciplinare;
  – asistenta in fata comisiilor disciplinare;
  – contestarea deciziei comisiei disciplinare;
  – contestare decizie concediere abuziva;

  – solutionarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna si a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii;
  – obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior;

 • Dreptul familiei. Divort. Partaj. Incredintare minor

  – asistenta si reprezentare in actiuni de divort, partaj al bunurilor, incredintare minor, stabilire program de vizitare minor.

  – asistenta si reprezentare in actiuni de stabilire ordin de protectie.

  –  asistenta si reprezentare in actiuni avand ca obiect plata pensiei de intretinere, exercitarea drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului minorului.

 • Drept penal

  – Asistenţă si reprezentare în fata organelor de urmarire penala, politie, parchete, inclusiv in cauze complexe instrumentate de unitatile specializate ale Parchetului General, respectiv Directia de Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism “DIICOT” si Directia Nationala Anticoruptie “DNA”, privitor la acuzatii de infractionalitate economica, financiara si administrativa a persoanelor fizice rezidente sau nerezidente puse sub invinuire, aflate in stare de arest preventiv sau cercetate in stare de libertat

  – Asistenţă şi reprezentare legală în faţa tuturor instanţelor de judecată

   

Avocat Diaspora

 • Avocat diaspora

  –  indeplinirea in fata instantelor judecatoresti din Romania a formalitatilor necesare in vederea recunoasterii de plin drept in Romania a hotararilor straine (EXEQUATOR).
  – in cazuri de divort si in alte actiuni personale, reprezentarea se face pe baza de procura
  – obtinerea cazierului judiciar pentru cetatenii romani aflati in diaspora

CEDO si CJUE

 • Plangeri CEDO

  România a ratificat Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale în anul 1994. Aceasta Convenție oferă cetățenilor statelor membre ale Consiliului Europei dreptul de a se adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu plângeri individuale atunci când statele încalcă drepturile prevazute în Convenție.

  Procedura în fața CEDO are mai multe faze, aceasta desfășurându-se, în principiu, în scris. Prima etapă o reprezintă cea a admisibilității, în care Curtea va examina dacă plângerea îndeplinește anumite condiții prevăzute în Convenție. Ulterior, Curtea va proceda la examinarea pe fond a plângerii şi va stabili dacă a existat sau nu o încălcare a vreunuia dintre drepturile protejate prin Convenţie.

  Cabinetul nostru vă oferă consultanță efectivă în caz de conflict între regulile comunitare sau europene și cele naționale, respectiv vă oferă consultanta juridica de specialitate cu privire la dreptul Uniunii Europene, precum si cu privire la competenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene,  asistenta juridica in procedura chestiunilor prejudiciale.